Voor nieuwe ouders

U wilt dat uw kind(eren) zich thuis voelen op de peuteropvang en/of basisschool die u voor hen uitkiest. Dat willen wij ook, want kinderen die zich ergens thuisvoelen komen tot bloei. Om het u makkelijker te maken de goede keuze te maken, vinden wij het belangrijk u goed te informeren over ons kindcentrum. Graag vertellen we hoe we werken en wat we kinderen te bieden hebben. We horen echter ook graag van u wat u in een kindcentrum voor uw kind(eren) zoekt.
We nodigen u dan ook graag op de Fûgelsang uit zodat we met elkaar kennis kunnen maken en wij u op ons kindcentum kunnen rondleiden.
Wilt u een afspraak maken om langs te komen? Bel ons. We zijn bereikbaar op 0518 - 46 12 18. U kunt ook het formulier onder aan deze pagina gebruiken.

Onze basisschool

Op de basisschool van de Fûgelsang volgen ongeveer 170 jongens en meisjes onderwijs. Daarvoor zorgt een gedreven team van groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen die hulp zoveel mogelijk. Daarvoor beschikken wij intern over extra deskundigheid op het gebied van rekenen, ASS problematiek, excellentie (plusklas) en NT2-onderwijs.

We beschikken over externe deskundigheid vanuit het ZAT, Expertise Centrum Briljant en Steunpunt Onderwijs Noord.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De tijden waarop kinderen naar school gaan en waarop ouders moeten werken, sluiten lang niet altijd op elkaar aan. Buitenschoolse opvang kan dan een noodzakelijke en ook prettige oplossing bieden.
Bij de Fûgelsang is er opvang vanaf 7 uur tot de basisschool om 8.15 uur begint.
Ook wanneer de basisschool haar deuren sluit is er opvang. Van maandag tot en met donderdag is dat van 14.15 uur tot 18.00 uur. Op vrijdag is de buitenschoolse opvang 's middag open van 12.15 uur tot 18.00 uur.

Peuteropvang

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen de Peuteropvang Berltsum bezoeken. Deze peuteropvang is gevestigd op onze locatie en wordt verzorgd door Kinderopvang Friesland. Op de peuteropvang werken ze met vaste leidsters die allen gediplomeerd zijn. De peuteropvang is geopend op vaste uren alle dagen van de week.

Aanmelden kan via Stichting Kinderopvang Friesland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ineke Spoor: spoor@kinderopvangfriesland.nl.

Onze Plusklas

De Fûgelsang werkt met andere kindcentra van de koepel CBO Noardwest Fryslân samen om wat te kunnen bieden aan kinderen die op de basisschool meer uitdaging nodig hebben. Daarvoor is er op drie locaties van de koepel een Plusklas. Dat is op ikc de Toermalijn te Franeker, ikc Prins Johan Friso te Harlingen en ikc De Slotschool in St. Annaparochie.

Meer informatie en de procedure voor aanmelding van leerlingen voor de Plusklas vindt u op de site van onze koepel.

Techniek in de vingers

Techniek wordt in alle klassen gegeven maar ook in het Innovatorium in Stiens en gaan alle groepen op excursie naar een bedrijf in de regio. Dit jaar start een lessenserie van 12 lessen onder leiding van een techniekdocent voor groep 7 op de Campus Middelsee. Voor groep 8 zijn er diverse techniek workshops gedurende het hele schooljaar zoals technic4you op zowel de Campus Middelsee als AMS.

Taalles voor allochtone kinderen

Niet alle leerlingen op Nederlandse basisscholen hebben de Nederlandse taal van huis uit meegekregen. Denk bijvoorbeeld aan de kinderen van arbeidsmigranten of asielzoekers. Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze extra ondersteuning krijgen van de NT2 docente. Ook geeft ze extra begeleiding aan allochtone peuters die binnenkort onze school komen bezoeken en/of geeft ondersteuning aan de leiding van de peuterspeelzaal.

Noten op onze zang

Kinderen houden van muziek. Onze leerkrachten ook. Binnen alle groepen heeft muziek daarom ook een volwaardige plek in onze lessen. Met subsidie schaften we zowel nieuwe muziekinstrumenten als een nieuwe muziekmethode aan. Ook werken we samen met muziekschool Seewyn en de stichting 'Meer muziek in de klas'.
Seewyn verzorgt in groep 4 lessen Algemene Muzikale Vorming. Daarnaast verzorgen zij lessen waarbij de kinderen in groep 5 kennismaken met onder andere blokfluit, gitaar en keyboard.
Groep 6 bezoekt een concert van het Noord Nederlands Orkest. Groep 7 krijgt les in popmuziek. Ze kunnen kiezen om keyboard of gitaar te leren spelen en krijgen de instrumenten mee naar huis om te oefenen.

Lekker samen sporten en bewegen

Op de Fûgelsang geven we veel aandacht aan bewegen en sport. Iedere groep krijgt twee keer per week een uur gym. Het ene uur geeft de groepsleerkracht een spelles, zoals volleybal, basketbal en kaatsen. Daarbij ligt de nadruk op samenspel, coördinatie en leren winnen of verliezen. Tijdens het tweede uur gebruikt Sander, de vakleerkracht, de toestellen. Wanneer het weer het toelaat, worden er ook lessen buiten gegeven.

Ook tijdens de lessen wordt er regelmatig” bewegend geleerd” en zo ontstaat er een balans tussen het digitale werken en actief bewegen.

Bewegen, ook in pauzes en na school

Om ons kindcentrum is er volop ruimte. We stimuleren de kinderen er lekker actief bezig te zijn met voetbal, hockey, touwtje springen, steltlopen of verstoppertje spelen. Zo kunnen ze daarna weer lekker fris verder met de lessen.
Ook tijdens de lessen gebruiken we bewegen vaak bij het leren.
In ons aanbod voor de kinderen die naschool op de Fûgelsang blijven zijn er workshops van onze vakleerkracht gym, meester Sander.
Ook werken we samen met verschillende sportclubs uit Berltsum. Zo verzorgen de kaatsvereniging, tennis- en voetbalclub jaarlijks een aantal gastlessen waarbij ze een introductie van hun sport geven.

 

Onze leerlingenraad

De Fûgelsang heeft ook een leerlingenraad. Uit groep 5,6,7 en 8 zijn 2 leerlingen gekozen die de andere leerlingen vertegenwoordigen. Om de 6 weken vergaderen ze met de directeur. Daarbij zijn ze per toerbeurt voorzitter, notulist of tijdbewaker.
In de hal hangt een ideeënbus waar elke leerling zijn of haar wensen in kan stoppen. Dit is altijd een van de agendapunten. De overige agendapunten worden door de leerlingen zelf aangedragen.

Aanmelden

Wanneer u voor uw kind een basisschool zoekt, nodigen wij u van harte uit om op de Fûgelsang een kijkje te komen nemen. Graag gaan we met u in gesprek. 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden, dan kunt u dit via de volgende opties doen :

- telefonisch op 0518-461218

- via deze site (zie rechterkolom) 

- of via onderstaande link, waarbij u het formulier kunt downloaden en invullen.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. 

 

Brenda Oostra 

(Directeur) 


>