Praktische informatie

Op deze pagina bieden we u allerlei praktische informatie over ons kindcentrum. 

Bent u op zoek naar specifieke informatie over kindcentrum de Fûgelsang die niet op onze site staat, mail ons. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

Schooltijden Fûgelsang

De Fûgelsang heeft een continurooster met een korte middagpauze. Alle kinderen blijven in de pauze op school.

   
maandag 8.15 - 14.15
dinsdag 8.15 - 14.15
woensdag 8.15 - 14.15
donderdag 8.15 - 14.15
vrijdag 8.15 - 12.15

Vakantierooster 2023-2024

Vakantie van tot
Herfst 23-10-2023 27-10-2023
Kerst 25-12-2023 05-08-2024
Voorjaar 19-02-2024 23-02-2024
Pasen 29-03-2024 01-04-2024
Mei* 29-04-2024 10-05-2024
Pinksteren  20-05-2024  
Zomervakantie 22-07-2024 30-08-2024
Eerste schooldag  02-09-2024  
     
     

(* incl. Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) 

Peuterklas en buitenschoolse opvang

De opvang voorschool en naschool wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.

De voorschoolse opvang begint om 7.00 uur en duurt tot de lessen beginnen.

De naschoolse opvang begint direct na de lessen om 14.15 uur en eindigt om 18.00 uur.

Ons team

 

     
1/2

Hanneke Feikema

Charlotte Krijgsheld

h.feikema@cbo-nwf.nl

c.krijgsheld@cbo-nwf.nl 

     
3

Andrea de Jong

Hilda Wiersma

a.dejong@cbo-nwf.nl 

h.wiersma@cbo-nwf.nl 

4

Anna Leijstra

Thea Cramer

a.leijstra@cbo-nwf.nl 

t.cramer@cbo-nwf.nl 

5

Hilda Wiersma

Marije van Straten

 h.wiersma@cbo-nwf.nl

m.vstraten@cbo-nwf.nl

6

Yneke Visbeek

Annie Ykema

y.visbeek@cbo-nwf.nl

a.ykema@cbo-nwf.nl 

7

Dineke Dankert

Lisanne de Vries

d.dankert@cbo-nwf.nl

l.devries@cbo-nwf.nl

8

Otte van der Goot

o.vdgoot@cbo-nwf.nl

NT2 Yneke Visbeek y.visbeek@cbo-nwf.nl 
gymleraar Sander Hoekstra sander@sportfryslan.nl 
     
onderwijsassistenten

Idsert Jesse Radema

Liesbeth de Jong

Jacolien Jansen

i.radema@cbo-nwf.nl 

l.dejong@cbo-nwf.nl 

j.jansen@cbo-nwf.nl 

intern begeleider Gretina Brinksma  g.brinksma@cbo-nwf.nl
directeur Brenda Oostra b.oostra@cbo-nwf.nl

 

Onze schoolgids

Veel informatie over onze school vindt u hier op onze site. Meer informatie vindt u nog in onze schoolgids. Klik hier voor de schoolgids.  

Ons jaarplan

Voor ieder schooljaar maken we een jaarplan. In dit plan beschrijven we alle onderwerpen die we dat schooljaar samen oppakken. Ons jaarplan 2023-2024 kunt u hier downloaden.

Ons schoolplan 2022-2026

Ons schoolplan is voor alle ouders en belangstellenden beschikbaar. Het beschrijft wat onze school wil bereiken met onderwijs, personeel, kwaliteit en financiën.

We leggen in deze planperiode op vier speerpunten de nadruk:
• duurzame onderwijsverbetering door verbetering van methodes en cyclische evaluatie
• talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
• professionele school
• Doorgaande ontwikkellijnen van peuterschool naar basisschool en van basisschool naar voortgezet onderwijs

Klik hier voor het schoolplan.

Ons jaarverslag

In ons jaarverslag leest u wat we tijdens het schooljaar 2022-2023 zoal hebben opgepakt en wat onze resultaten waren.

Onze school op de kaart

Cijfers en informatie over de Fûgelsang en andere scholen vindt u op de site van Scholen op de kaart. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Op cbs de Fûgelsang hebben we privacybeleid. Dit komt overeen met het beleid van de koepel van scholen waarbij we zijn aangesloten, cbo-nwf.nl. Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Wat als u een klacht heeft?

Wanneer u een klacht heeft over een besluit of het gedrag van iemand op cbs de Fûgelsang dan is er een klachtenprocedure. Graag vragen we u contact op te nemen met de persoon in kwestie of met de directeur van onze school.
Levert dit geen oplossing op, of zoekt u hierbij ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze vereniging CBO Noardwest Fryslân. 
De algemene klachtenregeling voor de vereniging (en dus onze school) vindt u hier.

Ouderbijdrage voor leuke extra's

Op onze basisschool vragen we van ouders een vrijwillige bijdrage waarmee we leuke extra's kunnen organiseren. Het betreft extra's die buiten de lesactiviteiten vallen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • bezoek Rembrandtshuis Amsterdam
  • bezoek verzetsmuseum
  • bezoek concert NNO
  • schoolschaatsen
  • Kerst
  • Sinterklaas

De hoogte van de ouderbijdrage voor schooljaar 2023/2024 is nog niet bekend. 

Schoolreisje en kamp

Elke groep gaat jaarlijks op schoolreisje en groep 8 gaat 3 dagen op kamp naar Schiermonnikoog. Per groep varieert de door ouders te betalen bijdrage. De bijdrage kan in meerdere termijnen worden betaald, als ouders dit graag willen. Mocht dit problemen opleveren dan kan Stichting Leergeld wellicht hulp bieden.

Een financiële bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Contactgegevens

CBS de Fûgelsang
Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG Berlikum


T. 0518 - 461218

defugelsang@cbo-nwf.nl
Directeur mevrouw B. Oostra

Bank NL11 RABO 0152 7264 54

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

.

Vertrouwenspersoon

Per 1 januari 2024 hebben we een nieuw vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Dit is mevrouw Adriaentsje Tadema. Te bereiken op 06- 229 709 65 of via de mail: a.tadema@ggdfryslan.nl

Aanvraagformulier vakantie en verlof

Verzoeken voor extra vakantieverlof (of verlenging van vakantie) worden afgekeurd als er geen goedkeuring van de werkgever is verleend dat het noodzakelijk is. 

De wetgeving is hierover duidelijk. Dat mag slechts in uitzonderlijke gevallen. Als school moeten wij ons natuurlijk houden aan de wet. 

Verzoeken tot verlof zullen dus moeten voldoen aan de regelgeving. 

U kunt de regels vinden op de website van het ministerie van onderwijs. 

  Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl

Verzoeken voor verlof kunt u indienen door middel van dit formulier in te vullen en bij de directeur in te leveren. U kunt u aanvraag ook doen via Social Schools.