Met plezier en vol vertrouwen samen aan de toekomst bouwen

Natúúrlijk staan kinderen bij ons centraal. We bieden hen basisvakken zoals rekenen en taal, maar verbreden hun wereld verder met activiteiten als workshops, schaatsen, gym en muziek. Met een enthousiast, gedreven team houden we de ontwikkeling van elk kind goed in het oog. Waar nodig springen onze specialisten bij, zoals reken-, taal-, excellentie- en NT2-coördinatoren. Zij brengen op hun vakgebied ook vernieuwingen en verbeteringen de school binnen. Maar betrokkenheid van iedereen - ouders, medegebruikers van de school, kerk en dorpsgemeenschap - is van belang, want ‘it takes a village to raise a child’.

De Fûgelsang kijkt ook naar het kind áchter de leerling: zijn welbevinden, thuissituatie, geluk of verdriet. En naar diversiteit, culturen, geaardheid en overtuigingen. Want het leven vraagt meer dan alleen goede cijfers. Jezelf, de ander en de wereld leren kennen: daar gaan wij voor!

De Fûgelsang, waar ieder kind telt

De Fûgelsang is er voor alle kinderen die ons kindcentrum bezoeken. Van klein tot groot, voor ons telt ieder kind.
Ieder kind is anders, heeft eigen talenten, eigen interesses en een eigen karakter. Geen kind ontwikkelt zich gelijk. En omdat voor ons ieder kind telt, sluiten we graag aan bij wat elk kind afzonderlijk nodig heeft. Daarin trekken we samen op met de ouders van de kinderen van de Fûgelsang. Samen geven we onze kinderen net wat meer.

Kinderen van de wereld

De meeste kinderen van de Fûgelsang zijn geboren en getogen in Berlikum en omgeving. Zij zitten zij aan zij naast kinderen die met hun ouders van uit een ander land naar Friesland zijn gekomen. Bijvoorbeeld uit Congo, Syrië, Polen, Eritrea en Kenia. Fûgelsangkinderen zijn dan ook wereldkinderen.

In onze samenleving, die divers is geworden, is het voor elk van hen een voordeel al vanaf kindsbeen samen op te trekken.

Hooggevoelig, en dan?

Wat doe je als leerkracht met kinderen die met buikpijn naar schoolgaan? Wat doe je met kinderen die in de klas of juist thuis veel moeten huilen of vaak een uitbarsting van woede hebben?

Lisanne de Vries volgde de opleiding ‘HSP specialist’ en deelt haar kennis aan collega's en ouders hoe ze deze kinderen kunnen herkennen en begeleiden.

Lees hier het hele verhaal.

Meld pesten bij de leerkracht

Op de Fûgelsang gaan we uit van het positieve in ieder mens. Daarbij sluiten we onze ogen echter niet en beseffen we ons dat er ook gedrag voor komt wat we niet wensen. Pesten bijvoorbeeld.
Wij willen pesten tegen gaan. Een belangrijke stap daarin is het om pestgedrag te melden bij de leerkracht. 

Wy prate Frysk, maar ook Nederlands and English

Opgroeien in Friesland en daar trots op zijn. De Friese taal en cultuur in stand houden en tegelijkertijd ook je weg weten te vinden met Nederlands en Engels.
Niet voor niets biedt de Fûgelsang meertalig onderwijs aan vanaf groep 1 tot en met groep 8. De talen zijn gekoppeld aan een dag in de week. Maandag is de Fryske dei, tuesday the English day en woensdag, donderdag en vrijdag zijn de Nederlandse dagen.
De Fûgelsang biedt kinderen een taalrijke omgeving aan en is een gecertificeerde Trijetalige Skoalle.

De leerlingen van groep 8 doen mee met het officiële Anglia examen en het Fryske eksamen.

Wij gaan uit van het positieve

Op de Fûgelsang zijn geloof, hoop, daadkracht, moed en vertrouwen de peilers van de omgang met elkaar.

We zien en gaan uit van het positieve in ieder mens. Deze instelling leven we zo goed mogelijk voor aan onze kinderen. We benoemen hen ook het gedrag wat we graag willen zien. In al onze ruimtes zijn de positieve gedragsverwachtingen als poster terug te zien.

 

Samen voor de kinderen

Voor ons kindcentrum is de samenwerking tussen ouders en team een basisvoorwaarde voor goede opvang en onderwijs. Door samen te werken kunnen wij voor onze kinderen dingen realiseren die anders niet mogelijk zijn. Kinderen vinden het ook prettig wanneer hun ouders betrokken zijn bij wat zij (op school) doen en meemaken.
Ouders vind je dan ook dagelijks en overal in ons kindcentrum. Zo zijn ze bijvoorbeeld actief bij de organisatie van activiteiten, klussen, lezen en workshops.

Kindcentrum bij de sportvelden

Bij de sportvelden van Berlikum vindt u kindcentrum de Fûgelsang in een mooi, modern gebouw.

Ons adres is:
Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG Berlikum

Dit zijn wij

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze koepel.

Deel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Contact

Neem voor meer informatie over de Fûgelsang gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, via ons contactformulier of per telefoon.

Ons nummer is 0518-461218.