Uitgelicht: verslag werkgroep "Andere Schooltijden"

Beste ouders,

In december 2018 zijn door de werkgroep verschillende rekenmodellen van andere schooltijden besproken. PentaRho heeft de werkgroep meegenomen in de voor- en nadelen van onderstaande opties:

Het vijf gelijke dagen model
4 gelijke dagen met vrijdagmiddag vrij voor groep 1 t/m 4 
4 gelijke dagen met vrijdagmiddag vrij voor alle groepen

De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn besproken met de teams van Lyts Libben en de Fûgelsang. De teams hebben vooralsnog de voorkeur uitgesproken voor het vijf gelijke dagen model.  De komende periode zal door de teams gekeken worden hoe de praktische uitvoering van dit model er in praktijk uit moet gaan zien.

In maart 2019 verwachten wij dat deze uitwerking klaar zal zijn en wordt u verder geïnformeerd.

Zodra er weer nieuws is, brengen we u hiervan op de hoogte.

Mochten er vragen zijn, stel ze gerust  

Vriendelijke groet, Werkgroep ‘Andere schooltijden’

 

Kalender

21 maart
schooldag met continurooster
25 maart
activiteitencommissie vergadering
28 maart
klassenlunch
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

2019 goed begonnen!

 Met de bouw van het nieuwe lokaal komt er eindelijk een lang gekoesterde wens van

Verenigingsnieuws

Verbouw cbs De Skeakel Sexbierum

Na de voorjaarsvakantie start de verbouw en uitbreiding van cbs De Skeakel te Sexbierum. Penta

Uit de media

Meedoen voor alle kinderen

Wanneer kinderen thuis maar weinig geld hebben, kunnen ze niet meedoen aan activiteiten