Nieuws

Hieronder leest u over alles wat er op de Fûgelsang leeft en speelt.

  22 juni, informatie avond

  beste ouders Drodzy rodzice, dear parents

  Hierbij nodigen we u uit voor de informatie avond waarbij de organisatie van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt gaat worden. tevens verwelkomen we nieuwe leerkrachten en nemen we afscheid van de mensen die ergens anders gaan werken.

  U bent welkom om 20.00 uur

  Niniejszym zapraszamy na wieczór informacyjny, w którym ogłoszona zostanie organizacja nowego roku szkolnego. przyjmujemy również nowych nauczycieli i żegnamy się z ludźmi, którzy będą pracować gdzie indzie

  Zapraszamy o godzinie 20.00

  We hereby invite you to the information evening where the organization of the new school year will be announced. we also welcome new teachers and we say goodbye to the people who will work somewhere else.

  You are welcome at 20.00

   


  25 mei, zwangerschapsverlof juf Marije

  Juf Marije is in blijde verwachting en zal binnenkort met verlof gaan.

  Miss Marije est dans l'expectative et sera bientôt en congé

  Panna Marije jest w dobrej wierze i wkrótce będzie na urlopie

  Vanaf 5 juni gaat het verlof van juf Marije in en zal tot ongeveer de herfstvakantie gaan duren.     Juf Hilda breidt tot de zomervakantie haar 3 dagen uit tot 4 dagen en op vrijdag zal juf Slagter de lessen overnemen. Dit heeft weer gevolg voor groep 3 waar juf Slagter op vrijdagmorgen les geeft.  Op vrijdag 8 en 15 juni zal juf AnneMarie les geven in groep 3 en voor de rest van het schooljaar zal juf Roelien dit van haar overnemen.                                                                                                Beide leerkrachten zijn bekend bij de kinderen van groep 3

  À partir du 5 juin, le congé de Mme Marije prendra effet et durera jusqu'aux vacances d'automne. Mlle Hilda l'étend de 3 jours à 4 jours et le vendredi Mlle Slagter prendra en charge les leçons. C'est encore le cas pour le groupe 3, où l'enseignante Slagter enseigne le vendredi matin. Les vendredis 8 et 15 juin, Mlle AnneMarie donnera des cours dans le groupe 3 et pour le reste de l'année scolaire, Mlle Roelien s'en chargera. Les deux enseignants sont connus des enfants du groupe 3

   

  Od 5 czerwca urlop Pani Marije wejdzie w życie i potrwa do około jesiennego urlopu. Panna Hilda przedłuża jej 3 dni do 4 dni, aw piątek panna Slagter przejmie lekcje. To znowu wynik dla grupy 3, w której nauczyciel Slagter uczy w piątek rano. W piątek, 8 i 15 czerwca, panna AnneMarie udzieli lekcji w grupie 3 i przez resztę roku szkolnego panna Roelien odbierze to od niej.                      Obydwaj nauczyciele są znani dzieciom z grupy 3


  9 april, Even voorstellen

  Even voorstellen

  Inmiddels ben ik al een aantal weken werkzaam op de Fugelsang, maar graag wil ik mij nog even aan u voorstellen. Mijn naam is Roelien Hoeksma, ik ben 21 jaar oud en woon in Menaam. Ik zit in het vierde en laatste jaar van de pabo en ben lio stagiaire op de Fugelsang. Lio houdt in: leerkracht in opleiding. Dit is het laatste deel van de opleiding en dat betekent dat ik drie dagen voor de groep sta. Met heel veel plezier werk ik samen met juf Anneke in groep 1/2. Op maandag, dinsdag en woensdag sta ik voor de groep, op donderdag en vrijdag staat juf Anneke voor de groep. 

  Met vriendelijke groet,

  Roelien


  5 april, Alle leerlingen van groep 8 geslaagd voor het Verkeersexamen 2018!

  U leest het goed: alle kinderen van groep 8 zijn vanochtend geslaagd voor het (theoretisch) verkeersexamen 2018! Gefeliciteerd, toppers! :)

   

  De geslaagden hebben van  Veilig Verkeer Nederland een kleinigheidje gekregen. Het officiële diploma krijgen de kinderen binnenkort. 

   

  Met vriendelijke groet,

  Meester

   

   


  29 maart, jaarlijkse ouderavond met thema

  Beste ouders, verzorgers,

  Dinsdagavond 10 april is de jaarlijkse ouderavond voor alle verzorgers/ ouders en andere belangstellenden.

  U bent van harte uitgenodigd!

  De organisatie is in handen van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad

  Het programma van deze avond:

  19.15 - 19.30 uur inloop met koffie en thee

  19.30 - 20.00 opening door Tiede Tolsma voorzitter Ouderraad en Sijtze Sijens voorzitter Medezeggenschapsraad

  20.00 - 21.30 uur Workshop Beja Koops ( zie foto)van Cedin met als thema  Eigenaarschap van leren

  21.30 met een hapje en een drankje napraten 

  De leerling, die zelf verantwoordelijk is voor zijn leerproces en zijn eigen doelen en leerstrategie kan bepalen, kortom: de leerling die zelf gestuurd kan leren, weet hoe hij leert. Hij heeft geoefend met het leerproces zelf en heeft ervaren hoe hij zelf de autonomie heeft over zijn leren (James & McCormick, 2009). Leerlingen die zelf gestuurd kunnen leren, meent Grow (1991), zullen dit hun leven lang blijven doen.


  28 maart, Paasfeest

  Donderdag 29 maart, op Witte Donderdag, vieren we het Paasfeest in de klassen.

  We denken dan aan het Laatste Avondmaal waar Jezus met zijn discipelen aan tafel zat.

  Vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we vrij. Deze dag is de dag dat Jezus stierf aan het kruis.

   En met het Paasfeest gedenken we dat hij is opgestaan. Een nieuw begin. Alles mag u en jij achter je laten. We mogen opnieuw beginnen!

  Vandaar de eitjes, de hazen, de bloemetjes......een nieuwe lente....een nieuw begin!

  Woorden van geloof

  Wij geloven in een nieuwe wereld,waar iedere soldaat zijn wapen om smeedt tot ploeg, en tot iedere vijand roept "Menslief ik hou van jou, ik zal je niet doden, ik zal je geen kwaad doen".

  Wij geloven in een nieuwe wereld waar iedere rijke afstand zal doen van bezit en naar de arme zal gaan met de woorden"Menslief, ik hou van jou, ik wil met jou aan tafel zitten om samen het brood te delen".

  Wij geloven in een wereld waar iedere machthebber zijn macht uit handen geeft en naar de weerloze zal gaan en roepen: "Menslief, ik hou van jou, laten we samen de ploeg nemen en de grond bewerken".

  Wij geloven in het wonder dat het kan, dat, in ieder huis, in iedere straat, in elke stad, in elk land, de één tegen de ander zal zeggen: "menslief ik hou van jou, laten we samen optrekken in vriendschap en vrede".

  Wij geloven in een wereld, in een wonder,in Gods wonder, dat het kan.....

  Daarin willen we blijven geloven tot in de lengte van dagen

  Hele fijne Paasdagen

   

   

   


  3 maart, nieuwe digiborden

  Wat een mooie ontwikkeling.......

  In alle klassen zijn nieuwe mobiele digitale schoolborden met een touch screen geplaatst.

  In de groepen 1 en 2 kunnen de borden zelfs kantelen zodat de kinderen eromheen kunnen staan, net als bij een tafel en vervolgens samen werken met een spel of een opdracht op dit digibord.

  Bovendien hebben de leerkrachten op hun bureau nieuwe computers gekregen. 

  We zijn er erg blij mee!


  23 februari, NT2 stage bij ons op school

  Op "De Fugelsang" zijn veel anderstalige kinderen te vinden.

  Vanuit diverse culturen en talen draaien ze mee op de basisschool in Berlikum.

  Een beetje extra oefening om de Nederlandse taal te leren zal hen daar zeker bij helpen.

  Sinds kort loop ik stage op "De Fugelsang" voor de opleiding voor nt2-docent (Nederlands als tweede taal).

  Mijn naam is Miranda Rozenga en ik woon samen met mijn man en onze zoon in Oude Bildtzijl.

  Samen met de leerkrachten kijken we hoe we de anderstalige kinderen het beste kunnen ondersteunen.

   

   

   

   


  22 februari, voorjaarsvakantie

  hallo allemaal,

  Volgende week hebben we voorjaarsvakantie.

  lekker genieten!

  De school start weer op maandag 5 maart gewone tijd

  Tot dan!


  5 februari, School doet mee aan staking 14 februari

  Beste ouders,

  Zoals de media al bekend maakte zijn de provincies Friesland, Groningen en Drenthe op 14 februari opgeroepen om mee te doen aan een Estafette staking. In de maanden er opvolgend zullen andere provincies volgen.

  We hadden gehoopt op een ommekeer maar helaas Minister Slob beweegt echter( nog) niet.Er zijn wel wat maatregelen voor gesteld maar die gaan mogelijk pas in 2021 in.

  Het team vindt dat ze bij de 1e stakingsdag A hebben gezegd en dat ze nu door moeten gaan.

  Gelukkig hebben we het onderwijs de afgelopen weken, toen 5 leerkrachten afwezig waren, kunnen voortzetten maar dit is wel bijzonder.

  Al jaren is dit probleem bekend, er zijn te weinig invallers en te weinig nieuwe aanwas voor de grote groep leerkrachten die in de komende jaren met pensioen gaan. De regering heeft te weinig ondernomen om het vak van leerkracht basisonderwijs aantrekkelijk te maken.

  Het team is zich ervan bewust dat deze stakingsdag u mogelijk problemen kan opleveren maar zij voelen zich ook verplicht aan uw kinderen om hun stem te laten horen zodat het basisonderwijs onder de aandacht van politiek Den Haag komt.

  De buitenschoolse opvang SKF is open en u kunt uw kind(eren) daar aanmelden. Echter, op eigen kosten.

   


  19 januari, start kunstproject.

  Beste ouders,

   Dinsdag 6 maart starten we met alle groepen op school met een kunstproject.

  Enorm leuk!

  De presentatie daarvan is donderdag 22 maart.

  We verwachten u allemaal bij de presentatie van het kunstproject van 16.30 uur tot 17.30 uur

   


  8 december, uitslag enquête ouderraad

  Graag willen wij ( de ouderraad)  jullie informeren over de uitkomst van de enquête  betreft  het eventuele continurooster. Er is op grote schaal gereageerd en daar willen we alle ouders hartelijk voor bedanken..

  We hebben hierdoor een goed overzicht gekregen van een eventueel draagvlak voor een continurooster.

  de uitslag van de enquête is als volgt:

  63% heeft voor gestemd, 24 % tegen en 13 % heeft neutraal gestemd

  De uitkomst van deze peiling is door de Ouderraad overgedragen aan de directie, team en MR van onze school. Zij zullen verder onderzoeken naar de mogelijkheden. Zodra hier meer over bekend wordt zal de school u hierover zelf informeren..

  Met vriendelijke groet,

  De Ouderraad.


  16 november, Tellen met kastanjes

  We hebben veel geleerd over de herfst; de bladeren kregen mooie kleuren, we hebben egels en slakken gemaakt, we telden met kastanjes, we zongen liedjes over kabouter Spillebeen en nog veel meer....


  29 september, Welkom op het ouderportaal

  Beste ouders/verzorgers,

   

  Van harte welkom op ons ouderportaal.

   

   

  Vanaf vandaag kunt u hier al het nieuws lezen van onze school.

  De handleiding voor het ouderportaal staat klaar onder documenten.

  Onderaan de handleiding staat een andere schoolnaam maar het is ook voor toepassing voor onze school.