Nieuws

Hieronder leest u over alles wat er op de Fûgelsang leeft en speelt.

  12 februari, verslag werkgroep "Andere Schooltijden"

  Beste ouders,

  In december 2018 zijn door de werkgroep verschillende rekenmodellen van andere schooltijden besproken. PentaRho heeft de werkgroep meegenomen in de voor- en nadelen van onderstaande opties:

  Het vijf gelijke dagen model
  4 gelijke dagen met vrijdagmiddag vrij voor groep 1 t/m 4 
  4 gelijke dagen met vrijdagmiddag vrij voor alle groepen

  De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn besproken met de teams van Lyts Libben en de Fûgelsang. De teams hebben vooralsnog de voorkeur uitgesproken voor het vijf gelijke dagen model.  De komende periode zal door de teams gekeken worden hoe de praktische uitvoering van dit model er in praktijk uit moet gaan zien.

  In maart 2019 verwachten wij dat deze uitwerking klaar zal zijn en wordt u verder geïnformeerd.

  Zodra er weer nieuws is, brengen we u hiervan op de hoogte.

  Mochten er vragen zijn, stel ze gerust  

  Vriendelijke groet, Werkgroep ‘Andere schooltijden’

   


  4 januari, 2019 goed begonnen!

  Beste ouders,

  Voor iedereen een heel fijn 2019!

  We hopen op een goede samenwerking, voor u allen een goede gezondheid, liefde en veel geluk, maar bovenal Gods zegen toe!

  Maandagmorgen is er vanaf 8.15 uur koffie en thee en kunt u elkaar ontmoeten om elkaar een goed nieuwjaar te wensen en de verhalen te delen. 

  Van harte uitgenodigd!

   

   

  Met de bouw van het nieuwe lokaal komt er eindelijk een lang gekoesterde wens van ons allen  tot werkelijk. Het nieuwe lokaal op het dakterras is straks een feit!


  21 november, mooie opbrengst Victory4all

  Beste ouders, 

  Afgelopen vrijdag kwam Sep Twerda, de motor van deze actie, samen met zijn vrouw de symbolische cheque in ontvangst nemen met de opbrengst van onze actie.

  Samen met het "goede doelengeld" van vorig schooljaar, de opbrengst van de verkoop van het vogelvoer en het inleveren van de lege flessen stond het mooie netto bedrag van € 1410,15 op de cheque.

  Grote dank aan iedereen die zich ingezet heeft om tot dit super mooie bedrag te komen

  Alle kinderen van school en de leerkrachten hadden zich verzameld op het schoolplein en juf Miranda overhandigde samen met juf Anneke de cheque.

  Samen met alle andere scholen binnen onze vereniging is een voorlopig bedrag €21.118,- opgehaald. 

  Geweldig!


  9 november, Yes, volgende week gaat het EU-Schoolfruitprogramma eindelijk van start!

  Dit schooljaar ontvangen bijna 3000 basisscholen 20 weken lang voor elke leerling 3 stuks gratis fruit en groente. In totaal krijgen 520.000 kinderen schoolfruit. Dat zijn gezamenlijk meer dan 31 miljoen stuks fruit en groente!   

  Ook onze school doet mee. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen vanaf 14 november op elke woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente op school.

  U hoeft deze dagen dan geen fruit mee te geven.

  Aankomende week staat een wortel, een banaan en een appel op het progra

  This school year almost 3000 primary schools receive 20 weeks for each student 3 pieces of free fruit and vegetables. A total of 520,000 children receive school fruit. Together, these are more than 31 million pieces of fruit and vegetables!

  Our school also participates. All children from group 1 up to and including 8 receive fruit or vegetables at school every Wednesday, Thursday and Friday from 14 November.

  You do not have to give fruit during these days.

  A carrot, a banana and an apple will be on the program this week


  12 oktober, schoolmaatschappelijk werk

  Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de school maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

  Mijn naam is Renata a Nijeholt en sinds april 2016 ben ik schoolmaatschappelijk werker op de Fûgelsang. Het schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig en de gesprekken vinden meestal plaats op school. De begeleiding  is kortdurend en veel voorkomende thema’s zijn; weerbaarheid, echtscheiding, rouw, faalangst en omgaan met emoties.

  Naar de kinderen toe word ik vaak de “praatjuffrouw” genoemd.

  Als  schoolmaatschappelijk werker kan ik meedenken en doorverwijzen wanneer meer hulp passend is.

  Op school heb ik inloop -spreekuur op vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 10.00 uur in de even weken. Ik begin vrijdag 2 november in week 44, dus de volgende is in week 46, vrijdag 16 november en ga zo maar door.

  Als u vragen heeft of een gesprek wilt, kunt u bij mij binnenlopen. U kunt mij op school vinden, boven in het kantoor van de intern begeleider ( juf Loeki) . Op dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik telefonisch te bereiken op het nummer 06- 11262370